Liittyminen

Jäsenhakemus

Lataa PDF-tiedosto

 

Säännöt

Lataa PDF-tiedosto

 

Hinnat

Viemäriliittymä

Liittymismaksu tavalliselle liittymälle on 14 400 €
useamman talouden yhteisliittymälle 1,5 x 14 400 € eli 21 600 €.

Vesiliittymä

Liittymismaksu vesiliittymälle on 3 000 €

Lisätietoja

Osuuskunnan viemäriin liittyneitä osuuskunnan jäseniä laskutetaan jätevedestä käyttöveden kulutuksen suhteessa siten, että osuuskunnan maksettavaksi tulleet Vesilaitoksen, huoltosopimusyhtiön ja muut mahdolliset laskut saadaan maksetuksi määräajassa. Em. periaatteen toteuttamisessa käytetään käyttöveden mitattua vuosikulutusta edeltävältä kalenterivuodelta. Mikäli kiinteistön asukkaiden määrä kasvaa, lisätään edeltävän kalenterivuoden kulutukseen 5 m3 kuukautta ja henkilöä kohti. Mikäli kiinteistö ei ole Vesilaitoksen käyttövesiverkossa, kalenterivuoden käyttöveden kulutus lasketaan kaavalla: asukkaiden lukumäärä x 50 m3. Kiinteistön omistaja voi halutessaan pyytää osuuskuntaa asentamaan mittarin kaivovedelle, jolloin saadaan mitatuksi käyttöveden vuosikulutus laskutuksen perusteeksi. Mittarin asentamisen kustannukset osuuskunta laskuttaa kiinteistön omistajalta.

Osuuskunta huolehtii rakennuttamansa verkoston ja asentamiensa laitteistojen huollosta sekä tarvittavista toimenpiteistä vikatilanteessa. Syntyneet kustannukset maksaa kiinteistönomistaja, jos vika johtuu viemäriverkon virheellisestä käytöstä.

Palveluhinnasto

Lataa PDF-tiedosto