Ruissalon vesiosuuskunnan varsinainen kokous 24.5.2018

Ruissalon vesiosuuskunnan varsinainen kokous

Aika: TORSTAI 24.5.2018 klo 18 alkaen

Paikka: Ruissalon kylpylä, kabinetti Priki

Kokouksen alussa tarjotaan kahvi/tee ja leipä.

TARJOILUN MITOITTAMISEKSI PYYDETÄÄN ILMOITTAMAAN OSALLISTUMISESTA PUHEENJOHTAJALLE.

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET ASIAT:

1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa

2) todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen (liite 1)

3) esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tai toiminnantarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta (osuuskunnan kirjanpitäjä Hanna Vuojärvi)

4) päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta

5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta

6) päätetään ylijäämän käyttämisestä

7) määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

8) valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen

9) valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja hänelle toiminnantarkastajan sijainen

10) määrätään, miten kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan

11) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat:

– urakoinnin ja jatkosuunnittelun tilannekatsaukset
– muut keskusteluun ehdotettavat asiat

Osuuskunnan asioihin kannattaa tutustua etukäteen nettisivuillamme.