Ohjeita maaliskuu 2018

Kun runkoviemäri on valmis ja pumppaamosäiliö asennettu, kiinteistönomistajan tulee huolehtia sähkön tuomisesta pumppaamolle ja kiinteistön liittämisestä uuteen pumppaamoon.

Osuuskunta on pyytänyt sähköasentaja Jani Eloa (0504117009) olemaan yhteydessä kiinteistönomistajiin ja tarjoamaan sähkötyön suorittamista. Näin siksi, että Elo tuntee laitteistomme ja hallitsee asiat. Toki sähkökaapelin talokytkennän ja linjan pumppaamolle voi teettää muullakin sähköurakoitsijalla. Joka tapauksessa varsinaisen pumpun paikoilleen asentamisen ja sähkökytkennän pumpulle tekee Elo 3-4 vaiheessa pääurakoitsija Kylänpään laskuun ja 2-vaiheessa kiinteistönomistajan laskuun, koska Rantalan kanssa tehty sopimus ei kata pumpun käyttöönoton sähkötyötä.

Kiinteistön liittämisen uuteen pumppaamoon kiinteistönomistaja teettää omaan laskuunsa joko osuuskunnan urakoitsijalla tai muulla valitsemallaan urakoitsijalla. 2-vaiheen urakoitsija Ilkka Rantala ja 3-4-vaiheen urakoitsija Kauko Kylänpää. Katso yhteystiedot

Osuuskunta huolehtii ja maksaa kaikki työt runkoviemärin ja pumppaamon osalta (kts. poikkeus edellä 2-vaiheessa). Tämä sisältyy alv-vapaaseen liittymismaksuun. Omistaja saa laskelman työn kustannuksista kotitalousvähennystä varten siltä osin, kun työtä on tehty kiinteistön tontilla.

Joillekin kiinteistöille tulee kaksi pumppaamoa. Silloin osuuskunta teettää myös toisen pumppaamon asennuksen ja tarpeellisen viemäröinnin. Tämä laskutetaan kiinteistönomistajalta erikseen alvillisena todellisten kustannusten mukaan. Työn osuus voidaan vähentää verotuksessa kotitalousvähennyksenä.

Vesiliittymä tulee osalle kiinteistöistä. Osuuskunta tuo vesijohdon aina rakennukselle asti ja asentaa etäluettavan vesimittarin. Vesiliittymän hinta on 3 000 €, joka kattaa runkoverkon rakentamisen virtausmittarikaivoineen viemäriverkon myötä pumppaamolle asti sekä kiinteistökohtaisen vesimittarin asennuksineen. Pumppaamolta vesimittarin asennuspaikkaan vedettävän tonttijohdon todelliset kustannukset laskutetaan erikseen kiinteistön omistajalta, koska em. 3 000 € liittymismaksu ei kata näitä kustannuksia. Osuuskunnan vuosikokous kesäkuussa 2017 edellytti, että vesiliittymät myydään alvillisena palveluna ja niiden rakentamisen tulee olla osuuskunnan liiketoiminnan suhteen kannattavaa. Nämäkin kustannukset ovat kotitalousvähennyskelpoisia työn osalta.

Vastaan mielelläni kysymyksiin.

terv. Turkka Tunturi