Paineviemäri korvaa saostuskaivot ja umpitankit Ruissalossa

Ruissalon huvilanomistajat perustivat alkuvuodesta 2016 vesiosuuskunnan, joka rakentaa paineviemäri- ja vesijohtoverkostoa Ruissalon saarella.

1-vaihe toteutettiin keväällä 2017, jolloin Pikku-pukinpromenadin varrella kuusi ympärivuotisessa asumiskäytössä olevaa huvilaa ja yksi kesäkäytössä oleva huvila saivat paineviemärin. Samalla jatkettiin kaupungin vesijohtoverkkoa osuuskunnan toimesta kolmelle huvilalle. Alueella olevat eri yhdistysten omistuksessa olevat kiinteistöt sekä muutama yksityishuvila jäivät valitettavasti hankkeen ulkopuolelle. Niiden liittyminen verkostoon on mahdollista myöhemminkin. Pienten alkukankeuksien jälkeen uudet järjestelmät ovat toimineet hyvin. 1-vaiheen rakentamisen teki haastavaksi Pikku-pukinpromenadi, jonka alle jouduttiin sijoittamaan putkistoa lähes puolen kilometrin matkalle. Toteuttaminen edellytti pakkassuojalaatikon ja saattolämmityksen asentamista putkiston jäätymisen estämiseksi.

Myös 2-vaiheen alkuosa saatiin toteutetuksi keväällä 2017, jolloin paineviemäri tuotiin Marjaniemestä Turun Seudun Osuuspankin (entisen TPS:n) kiinteistön kautta Ruissalon telakalle. Samalla myös kaksi yksityisomistuksessa olevaa kiinteistöä saivat viemärin ja vesijohdon. 2-vaiheen jatko toteutettiin keväällä 2018. Siinä saatiin verkostojen piiriin pohjoisrannalta kolme huvilaa Osuuspankilta länteen päin ja etelärannalta kaksi huvilaa telakalta länteen päin. 2-vaiheen toteuttamista vaikeutti yksi paasihiippasammalesiintymä ja yksi viitasammakkoesiintymä. Niiden säilyttämiseksi toteutettiin viranomaisten edellyttämiä erityistoimenpiteitä kaivuutöiden aikana. 2-vaiheessa rakennettiin myös valokuitukaapeliverkosto viidelle kiinteistölle.

Vaiheet 3-4 käsittivät Kuuvanniemen alueen ja Honkapirtin pohjoispuoleisen alueen. Se toteuttiin kevään 2018 aikana, jolloin paineviemäriverkoston piiriin saatiin 19 kiinteistöä. Samalla jatkettiin kaupungin vesijohtoverkostoa osuuskunnan toimesta yhdeksälle kiinteistölle. Valokuituverkon rakentaminen olisi tullut liian kalliiksi kiinteistöä kohti, joten siitä luovuttiin Kuuvanniemen osalta.

Vaiheissa 1-4 on asennettu lisäksi merkittävä määrä sähkökaapeliputkia Turku Energian Sähköverkkojen tilaamana. Lähivuosina Turku Energia korvaa vanhoja ilmajohtojaan tuomalla sähkökaapeleita nyt asennettuihin suojaputkiin. Tämä osaltaan turvaa sähkön saantia Ruissalon huviloille.

Kesän ja syksyn 2018 aikana suunniteltiin 5-vaihe, joka kattaa golfkentän itäpäässä sijaitsevan Villa Ahtin, vanhan Ruissalon kaupan ja Tuulenpääntien varrelta muutamia kiinteistöjä. Ely-keskus myönsi poikkeamisluvan ja Turun rakennusvalvonta toimenpideluvan tammikuussa 2019. Hanke saataneen toteutetuksi kevään 2019 aikana.

6-vaihe käsittää Pikku-pukin ja Iso-pukin saaret, joita varten laivaväylän alituslupa on tammikuussa 2019 vesistölupaprosessissa Etelä-Suomen aluehallintovirastossa. Toistaiseksi saarilta on vain muutaman kiinteistön omistaja kiinnostunut hankkeesta, lisää varmaan on tulossa mukaan, jos hanke toteutetaan syksyllä 2019.

Koska kiinteistöt sijaitsevat Ruissalossa kovin hajallaan ja osin vaikeakulkuisessa maastossa, muodostuvat verkostojen toteuttamisen kustannukset melko korkeiksi. Hinnasto löytyy kotisivuiltamme. Osuuskunnan toimintaperiaatteena on yhteisvastuullisuus kustannusten suhteen, joten hinnat ovat kaikille osuuskunnan jäsenille samat. Poikkeuksen muodostavat kiinteistöt, joissa asuu useita ruokakuntia tai joissa tarvitaan useiden rakennusten vuoksi toinen jätevesipumppaamo. Osuuskunnan jäsenille kustannukset ovat alv-vapaita ja lisäksi kotitalousvähennyskelpoisia siltä osin, kun työstä aiheutuvat kustannukset ovat syntyneet verovelvollisen pihamaalla.

Mikäli on tarvetta uusille hankkeille tai halutaan lisätietoja osuuskunnasta, toivotaan yhteydenottoja palautesivun kautta tai sähköpostilla puheenjohtajalle: turkka.tunturi@rvok.fi